Το ψηφιακό marketing είναι κατάλληλο για κάθε επιχείρηση, καθώς το κοινό και οι πελάτες της επιχείρησης βρίσκονται στο διαδίκτυο. Τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού marketing περιλαμβάνουν: 

  • Αλληλεπίδραση με τους δυνητικούς πελάτες και αξιολόγηση των επιθυμιών και των αναγκών τους
  • Άμεση επικοινωνία χωρίς χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς
  • Η προσέγγιση του σωστού κοινού, στο σωστό μέσο, στη σωστή στιγμή
  • Χτίσιμο εμπιστοσύνης και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες 
  • Αξιοποίηση σε κάθε στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας
  • Εξοικονόμηση χρημάτων 
  • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των στρατηγικών