Αυτό εξαρτάται κατά πολύ από τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και των υπηρεσιών/προϊόντων που προσφέρει, αλλά και από το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Οι κατάλληλοι συνεργάτες θα κάνουν έρευνα του κοινού, της αγοράς και του ανταγωνισμού για να διαπιστώσουν ποια κανάλια είναι τα κατάλληλα και ποιες ενέργειες θα έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.