Επιχειρηματική Ανάπτυξη (Business Growth)

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Ανάπτυξη πελατολογίου με προηγμένες στρατηγικές marketing και management για να ενισχυθεί η αξία της επιχείρησης. 

Μια πλήρης γκάμα υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη ποιοτικού πελατολογίου που λειτουργεί ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας επιχείρησης. 

Μερικά από τα brands που μας εμπιστεύθηκαν

Είμαστε περήφανοι για τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια

Έμπνευση για όραμα και εργαλεία για την κατάκτηση των επιχειρηματικών στόχων

Ο όρος αυτός περιγράφει μια σειρά πρακτικών και στρατηγικών με σκοπό την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Καθώς η αγορά σήμερα έχει πολλές προκλήσεις και ανταγωνισμό, μπορεί να είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν το πελατολόγιό τους και να διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους. 

Με τις σωστές υπηρεσίες και τις κατάλληλες στρατηγικές, ο συνδυασμός του marketing και του management μπορεί να δώσει σε μια επιχείρηση την ώθηση που χρειάζεται. 

Ποτέ δεν αρκούσε απλά η δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών για μια επιχείρηση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει κάπως να φτάσουν στους πελάτες και να δημιουργηθούν πωλήσεις. 

Καθώς το επιχειρηματικό τοπίο συνεχώς αλλάζει, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να είναι ενήμερες για τις τελευταίες τάσεις και να ακολουθούν τους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες εκεί που εκείνοι βρίσκονται. 

Σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία με διαφορετικές ανάγκες, είναι απαραίτητο για τους επιχειρηματίες να συμβουλεύονται ειδικούς έτσι ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις διαθέσιμες λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία και οι πρακτικές του marketing. 

Είτε πρόκειται για τις τελευταίες τάσεις στο marketing, την προσέλκυση και εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση, η Bee 360 συνάπτει συνεργασίες με καταξιωμένους επαγγελματίες στους τομείς τους, για να μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της.

Για να στηθεί μια άρτια και αποτελεσματική στρατηγική για business growth, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κάποια σημαντικά στοιχεία. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι ειδικοί μπορούν στη συνέχεια να καταστρώσουν τη στρατηγική με όλες τις ενέργειες που μπορούν να ενισχύσουν την επιχείρηση και να επεκτείνουν το πελατολόγιο.  

Τα στοιχεία αυτά είναι: 

  • Ορισμός των στόχων για την ανάπτυξη της επιχείρησης
  • Επιλογή στοχευμένης κατηγορίας ανάπτυξης
  • Έρευνα αγοράς και τάσεων 
  • Σχεδιασμός στρατηγικής 
  • Επιλογή εργαλείων και πρακτικών 
  • Υλοποίηση στρατηγικής 
  • Παρακολούθηση, αξιολόγηση, και βελτιστοποίηση ενεργειών

Ειδικοί σύμβουλοι για μάρκετινγκ

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να δημιουργήσουμε τη στρατηγική που ταιριάζει καλύτερα στη δική σας επιχείρηση. 

Σχεδιασμός Στρατηγικής Business Growth

Το επιχειρηματικό τοπίο διαρκώς αλλάζει, όπως και οι στρατηγικές marketing και οι συνήθειες των καταναλωτών. Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησης, το προφίλ πελάτη που θέλει να προσεγγίσει και τις κατάλληλες ενέργειες μέσω των οποίων μπορούν να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Διαφήμιση

Σχεδιασμός στοχευμένων στρατηγικών με βάση τους στόχους του πελάτη.
.

Απόδοση

Παρακολούθηση των ενεργειών και αναφορά σε τακτική βάση για την επίδοσή τους. 

Βελτιστοποίηση

Βελτιστοποίηση και των διαδικασιών με χρήση προηγμένων εργαλείων για την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Αύξηση επισκεψιμότητας

Με τις κατάλληλες πρακτικές μπορεί να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα μιας επιχείρησης, καθώς και να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα και η θετική φήμη των προϊόντων/υπηρεσιών της. 

Αύξηση πωλήσεων

Με την αύξηση της επισκεψιμότητας και αναγνωρισιμότητας, προσελκύονται νέοι πελάτες και δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης, αυξάνοντας τις πωλήσεις της επιχείρησης. 

17.000
🖱️

Ημερήσια Επισκεψιμότητα

Συνολική ημερήσια επισκεψιμότητα στο σύνολο των ενεργών projects μας

3.000.000
👀

Συνολικό Κοινό

Μοναδικοί επισκέπτες στο σύνολο των ενεργών projects μας

2.000+
🤝

Συνολικά Accounts

Συνολικά ενεργά accounts λιανικής & χοντρικής στα white label projects μας

“The way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don’t play together, the club won’t be worth a dime.”

– Babe Ruth

https://blog.hubspot.com/marketing/teamwork-quotes

Μάθετε περισσότερα για το πώς βοηθάμε τους πελάτες μας 

Η Bee-360 βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί τα κατάλληλα βήματα και τις καλύτερες στρατηγικές για να πετύχετε τους στόχους της επιχείρησής σας. 

“Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.”

– Andrew Carnegie

https://blog.hubspot.com/marketing/teamwork-quotes

Yorgos Malathounis
Marketing Consultant Expert

Συμφωνώ να επικοινωνήσετε μαζί μου στα δεδομένα που συμπλήρωσα