Ο χρόνος είναι κάτι που εξαρτάται από τον σκοπό της καμπάνιας και τους στόχους που έχετε θέσει. Μπορεί να κρατήσει από μερικές ημέρες έως αρκετές εβδομάδες, αλλά και να προσαρμοστεί ο χρόνος διάρκειάς της ανάλογα με τα αποτελέσματα.