Οι στρατηγικές Marketing αποτελούν έναν συνολικό σχεδιασμό που καθοδηγεί μια επιχείρηση προς το να φτάσει το κοινό της και να μετατρέψει τους προοπτικούς πελάτες σε πραγματικούς.

Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν πληθώρα στοιχείων που είναι ουσιώδη για την επιτυχία της εταιρείας στην ανταγωνιστική αγορά.

Στον πυρήνα της, μια στρατηγική Marketing περιστρέφεται γύρω από την πρόταση αξίας μιας εταιρείας. Η πρόταση αξίας συμπυκνώνει αυτό που εκπροσωπεί η εταιρεία, τις μεθοδολογίες της, και τους μοναδικούς λόγους για τους οποίους αξίζει την προσοχή και την πίστη των πελατών. Αυτή η μία πρόταση λειτουργεί ως το θεμέλιο, καθοδηγώντας όλες τις προσπάθειες Marketing για την ευρεία γκάμα προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας.

Η στρατηγική επεκτείνει την επίδρασή της για να καλύψει το θεμέλιο του Marketing,  γνωστό και ως “Τα Τέσσερα Ρ”: Προϊόν (Product), Τιμή (Price), Τοποθεσία (Place), και Προώθηση (Promotion).

Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία παίζει ζωτικό ρόλο στο σχηματισμό της συνολικής στρατηγικής.

Προϊόν: Αυτό αναφέρεται σε ό,τι προσφέρει η εταιρεία στο κοινό της. Δεν είναι μόνο το φυσικό προϊόν, αλλά περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες, χαρακτηριστικά, ποιότητα  και συσκευασία προϊόντος, εγγυήσεις και άλλα. Μια περιεκτική στρατηγική Marketing  εξετάζει πώς το προϊόν ικανοποιεί τις ανάγκες του καταναλωτή και τι το κάνει να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές.

Τιμή: Η στρατηγική τιμολόγησης καθορίζει πόσο θα πληρώσουν οι πελάτες για το προϊόν ή την υπηρεσία. Περιλαμβάνει τον καθορισμό ανταγωνιστικών αλλά και κερδοφόρων τιμών, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος, τη ζήτηση της αγοράς και την αντιληπτή αξία.

Τοποθεσία: Επικεντρώνεται στα κανάλια διανομής μέσω των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές. Εξετάζει πού και πώς μπορούν οι πελάτες να αποκτήσουν τα προϊόντα, μέσω φυσικών καταστημάτων, online πλατφορμών, είτε μέσω άλλων δικτύων διανομής.

Προώθηση: Η προώθηση περικλείει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουν και να προωθήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία στo στοχευόμενο κοινό. Περιλαμβάνει διαφημίσεις, δημόσιες σχέσεις, προωθητικές ενέργειες και διάφορες μάρκετινγκ επικοινωνίες σχεδιασμένες για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να πείσουν τους καταναλωτές να κάνουν μια αγορά.

Ενώ η στρατηγική Marketing προσφέρει μια ευρεία επισκόπηση, διαφέρει από το σχέδιο Marketing. Ένα σχέδιο Marketing είναι πιο συγκεκριμένο, αναλύοντας τα τακτικά βήματα και τα χρονοδιαγράμματα για την εκτέλεση των μάρκετινγκ δραστηριοτήτων. Η στρατηγική θέτει τις βάσεις, περιλαμβάνοντας το συνολικό μήνυμα, ενώ το σχέδιο περιγράφει την εκτέλεση και τα λογιστικά των συγκεκριμένων καμπανιών.

Η δημιουργία μιας μάρκετινγκ στρατηγικής περιλαμβάνει αρκετά κρίσιμα βήματα:

  • Καθορισμός Στόχων: Ορισμός σαφών και μετρήσιμων στόχων, είτε πρόκειται για στόχους πωλήσεων, αναγνωρισιμότητα της εταιρείας, εμπλοκής των πελατών ή δημιουργίας δυναμικής για δημιουργία προοπτικών.