Ο πελάτης:

Ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Φούρνοι Κορσεών εδρεύει στο νησί των Φούρνων και είχε την ανάγκη της τουριστικής προβολής του νησιού για το έτος 2023. 

Η ανάγκη:

Για την κάλυψη της τουριστικής προβολήβς, δημιουργήσαμε την τουριστική καμπάνια “Why (?) Fourni” η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από videos τα οποία αναδεικνύουν τις τουριστικές πτυχές του νησιού.

Το υλικό αυτό θα έπρεπε να ακολουθεί τις κατάλληλες προδιαγραφές για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε διαδικτυακές εφαρμογές (website, social media) όσο και σε τηλεοπτικά διαφημιστικά σποτ.

6 Videos

Video

Πλήρες φωτογραφικό υλικό για την εταιρεία προσαρμοσμένο για την κατάλληλη χρήση

10+

Διεθνής φορείς

Συμμετοχή σε διεθνής διαγωνισμούς