Το κόστος μιας καμπάνιας εξαρτάται από τους στόχους της εταιρείας, τον προϋπολογισμό που θέλει να διαθέσει και τα εργαλεία που θέλει να χρησιμοποιήσει, αλλά το ROI (return on investment) δεν εμφανίζεται πάντα σε χρηματικούς όρους. Ενώ το ψηφιακό marketing μπορεί να φέρει αύξηση πωλήσεων και τζίρου, προσφέρει επίσης και επαφές με δυνητικούς πελάτες, αύξηση ακολούθων στα social media ή στη λίστα email της εταιρείας, αλλά και ενίσχυση της ικανοποίησης των ήδη υπάρχοντων πελατών.