Τα αποτελέσματα δε συμβαίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Όμως οι ενέργειες ψηφιακού marketing θέτουν γερές βάσεις για αυξημένη αναγνωρισιμότητα και αύξηση πωλήσεων, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Χτίζοντας εμπιστοσύνη και διαρκή επαφή με τους πελάτες, αυξάνεται η αφοσίωσή τους.