Ο πελάτης:

Η εταιρεία Γ.Β. Γεωργακόπουλος ΑΕ εμπορεύεται ανταλλακτικά αυτοκινήτων και θεωρείται κορυφαία εταιρεία στην ελληνική αγορά. Εμπιστεύτηκε την Bee 360 στο επίπεδο μιας πλήρους εταιρικής φωτογράφισης και στη συνέχεια η συνεργασία εξελίχθηκε.

Η ανάγκη:

Η εταιρία ήθελε να δημιουργήσει διαφημιστικό υλικό όσον αφορά τα εταιρικά στοιχεία της (γραφεία, εργαζόμενοι, διοίκηση, στόλος, κλπ).

Το υλικό αυτό θα έπρεπε να ακολουθεί τις κατάλληλες προδιαγραφές για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε διαδικτυακές εφαρμογές (website, social media) όσο και σε έντυπες μορφές (καταχωρίσεις σε περιοδικά, γιγαντοαφίσες, κλπ).

2500+

Φωτογραφίες

Πλήρες φωτογραφικό υλικό για την εταιρεία προσαρμοσμένο για την κατάλληλη χρήση

10+